Výtah z průzkumu veřejného mínění

Vážení návštěvníci. Společně s novými webovými stránkami City Parku pro Vás zveřejňujeme i výtah z průzkumu veřejného mínění... 
Společně s novými webovými stránkami pro Vás zveřejňujeme i výtah z průzkumů veřejného mínění o projektu City Parku Jihlava. Jedná se o reprezentativní průzkumy názorů obyvatel Jihlavy na výstavbu a provoz multifunkčního obchodně-zábavního centra City Park Jihlava zpracovaného Empirickým centrem Jihlava vždy na vzorku cca 650 občanů, první průzkum v roce 2006, druhý v letním období letošního roku.


Jen pro zájímavost víte že: 
* ... za období mezi průzkumy narostl počet občanů souhlasících s výstavbou City Parku v této konkrétní lokalitě o 7 %*

zpět na úvod více o psj invest
Video