City Park Jihlava

logo-soutez-best-realty-2009.png 2nd PLACE
BEST OF REALTY 2009

logo-soutez-stavba-roku-2.png 1st PLACE
STAVBA ROKU 2009

stavime-ekologicky.png AWARD FOR
ECOLOGICAL BENEFITS

Základní informace o projektu

 • Zahájení stavby 03/2007
 • Dokončení stavby 10/2009
 • Pronajímatelná plocha více jak 26.000 m2 + kino
 • Počet podlaží 23 podzemní a 1 nadzemní + kino
 • Parkovací místa 850
 • Architekt Tomáš Pilař, Ladislav Kuba
 • Nájemci Interspar, New Yorker, Hervis, C&A, CINE STAR,
 • Nájemci Marks & Spencer, Adidas, Datart, DM drogerie, Takko, Next a další
 • Ocenění STAVBA ROKU 2009
 • Ocenění BEST OF REALTY 2009 v kategórii Obchodní centra, 2. místo
 • Ocenění CENA ZA EKOLOGICKÝ PŘÍNOS Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstva životního prostředí ČR

 

Více informací o projektu City Park Jihlava

Moderní, účelná architektura v těsném sousedství historie. City Park nabízí zákazníkům nákupy a zábavu s kvalitním obsahem ve vynikající a snadno dostupné lokalitě ve formě, která je příjemná pro nákupy, pobyt i zábavu. Vše ve vazbě na přírodu, zeleň a revitalizované území potoka.

Má unikátní architekturu - jednoduchá nadčasová, ale současně atraktivní stavba moderních architektonických forem. Budova disponuje jedinečným pohledovým řešením střešního pláště. Celá plocha fasády a střechy objektu je kombinací cortenových a lakovaných plechů, černého skla a zelených pásů vytrvalých rostlin.

Vytváří příjemné prostředí a má jasný a přehledný koncept - jednoduchá dvoupodlažní pasáž s fontánou vytváří přehledný, efektivní a vstřícný prostor pro návštěvníky, pro jejich nákupy, odpočinek i zábavu

Revitalizuje území bývalého Brownfield a implementuje ekologická opatření – v rámci projektu byly odstraněny ekologické škody a vytvořeno údolí s odtrubněným Koželužským potokem a mokřadem pro vodní rostliny a živočichy. Údolí je lemováno cyklostezkou a stezkou pro pěší, v maximální míře bylo využito přírodních materiálů, jako jsou lomový štípaný kámen a dřevo. Součástí projektu jsou technická opatření vedoucí k úsporám energií, ochraně životního prostředí a ochraně proti hluku.

Stavba byla dokončena kvalitně a včas. 100% obchodních jednotek bylo pronajato již při otevření centra.

Urbanistické řešení

 • Umístění v zóně bývalého brownfieldu
 • Komfortní a bezkolizní propojení stavby s centrem města, zastávkami MHD a ostatními pěšími trasami
 • Plynulé dopravní napojení stavby na ulici Brněnskou a bezkolizní příjezd návštěvníků do objektu
 • Vytvoření dostatečného počtu parkovacích stání v objektu

Architektonické řešení

 • Jednoduchá nadčasová, ale současně atraktivní stavba moderních architektonických forem, využívající soudobých materiálů a technologií
 • Interaktivní fasáda - fasáda a střecha stavby je pokryta čárkovým kódem – svislými pruhy, některé jsou navrženy z popínavé zeleně, další jsou z černého skla, část pruhů je z cortenu. Střešní krajinu stavby obdobně jako historickou siluetu Jihlavy oživují věže.
 • Jasný a přehledný vnitřní koncept založený na jedné dvoupodlažní pasáži s prosvětleným střešním světlíkem
 • Univerzální a flexibilní komerční prostor

Dispoziční řešení

 • CITY PARK JIHLAVA tvoří multifunkční komplex, který nabízí rozsáhlé možnosti nákupů i kvalitní kulturní a společenské vyžití. Je umístěn v těsné blízkosti středu města a hlavních městských ulic (mezi ulicemi Brněnská, Znojemská a U Dlouhé stěny).
 • Se svými více než 26 000 m2 celkové pronajímatelné plochy je komplex funkčně rozdělen na několik částí. Pro obě podlaží s obchodními plochami je navržena vnitřní podélná galerie.
 • Na prvním nadzemním podlaží naleznou návštěvníci obchodní prostory, restaurace, kavárny a široký sortiment služeb. Galerie je tvořena terasami s eskalátory instalovanými uprostřed prostoru.
 • V prvním podzemním podlaží jsou umístěny obchodní prostory, služby a hypermarket s plným sortimentem zboží. V druhém podlaží je umístěno 4-sálové multikino s 501 místy k sezení a restaurace.
 • Parkování je zajištěno v podzemních garážích s kapacitou 850 parkovacích míst ve druhém a třetím podzemním podlaží. Přístup je řešen z nově vybudované křižovatky na Brněnské ulici.
 • Na úrovní třetího podzemního podlaží vede Tovární ulice spolu s nově vybudovanou cyklistickou stezkou a otevřeným řečištěm Koželužského potoka. Čerstvá zeleň v lokalitě stavby zvýrazňuje původní zeleň a spolu s parkovým vybavením podtrhuje celkové působení architektury a současně s mobiliářem, vytváří prostor pro pohybové i klidové aktivity obyvatel.

Dopravní řešení

 • Pěší doprava: Hlavní vstup je situován v těsné blízkosti křižovatky Brněnská, Znojemská. Pěší tah z Masarykova náměstí k hlavnímu vstupu do objektu je veden přes křižovatku opatřenou semafory. Vedlejší vstup je rovněž z ulice Brněnské v místě, kde je navržena nová zastávka MHD a z ulice U dlouhé stěny pro návštěvníky z jižní části Jihlavy a od zastávek na ul. Znojemské.
 • Doprava osobními automobily: Příjezd návštěvníků do objektu je řešen z vnitřního městského okruhu z ulice Brněnské, kde je navržena nová světelná křižovatka typu T. Na křižovatku je napojena obousměrná příjezdová komunikace ústící do objektu ve 2. podzemním podlaží.

Zásobování

 • Zásobování menších jednotek je navrženo z ulice Brněnské, kde je pro zásobovací vozidla navržen podélný záliv a z ulice U dlouhé stěny. Zásobování hypermarketu je řešeno příjezdem z ulice U dlouhé stěny, na kterou je napojena ve snížené úrovni manipulační plocha.
 • Zásobovací prostor je opatřen zastřešenými doky pro nákladní vozidla. V této úrovni jsou čtyři zásobovací rampy. Tyto rampy bude možné umístit tak, aby k nim mohly bez problému zajíždět zásobovací vozy provozovatele hypermarketu.

Ekologické přínosy projektu

 • Odstranění starých ekologických škod a zátěží po původním zchátralém výrobním a průmyslovém areálu.
 • Odtrubnění Koželužského potoka v celé jeho délce a vytvoření údolí s rozsáhlými zelenými pásy podél objektu.
 • Koryto potoka je tvořeno přírodním lomovým kamenem, součástí revitalizace je i vytvoření mokřadu tvořeného lagunou s celkovou šířkou 5m a řízenou hladinou pro vodní rostliny, obojživelníky a jiné živočichy.
 • Vytvoření cyklostezky a chodníku pro pěší tvořeného z masivních dřevěných fošen zavěšených nad korytem potoka pro začlenění do přírodního rázu nově vzniklého údolí.
 • Pohledová střecha objektu je kombinací zelených pásů vytrvalých rostlin s pruhy cortenu a lakovaných plechů.
 • Technická opatření vedoucí k úsporám energií, ochraně životního prostředí a ochraně proti hluku jako například rekuperace tepla nebo použití techniky lisování domovního odpadu
zpět na výpis projektů return to projects
zpět na úvod více o psj invest
Video