• Zahájení stavby 04/1997
  • Dokončení stavby 12/1999
  • Zastavěná plocha 12.599 m2
  • Hl. užitná plocha vč. garáží 29.450 m2
  • Počet podlaží 4-7
  • Počet bytů 344
  • Parkovací místa 349
  • Architekt Ing. arch. Kolofík

Nově vybudovaný bytový komplex Majdalenky se nachází v příjemném prostředí městské části Brno-Lesná, na místě s dobrou dopravní dostupností. Jedná se o sedm integrovaných obytných domů s celkem 344 byty. Při výstavbě byly použity nejmodernější technologie a stavební prvky s důrazem na dlouhou životnost. Komplex obsahuje byty nejrůznějších velikostí, od garsoniér až po mezonetové byty 6+1 s velkými terasami, netradičně řešenými balkony nebo lodžiemi. Vzhledem k tomu, že se Majdalenky staly jedním z prvních projektů, který splnil podmínky programu Ministerstva pro místní rozvoj na podporu výstavby nájemních bytů, zájemci zde naleznou kromě bytů do osobního vlastnictví i nájemní byty se státní dotací, které jsou finančně dostupné širší skupině klientů.

Významným prvkem realizace tohoto bytového projektu se stala úzká spolupráce s Magistrátem města Brna. Výsledkem spolupráce jsou více než tři stovky nových bytů vysokého standardu a užitné hodnoty.

 

Evropská vesnice zahrnuje výstavbu rodinných domů členskými a kandidátskými zeměmi Evropské unie, reprezentující současný pohled těchto zemí na obytné budovy blízké budoucnosti. Jednotlivé domy jsou navržené podle národní legislativy každého zúčastněného státu, která transformovala Směrnici rady 89/106/EEC o stavebních výrobcích, popř. legislativy jiného členského státu, pokud národní není harmonizována. Důraz je přitom kladen, kromě základních kvalit stavby a jejího účelu, na nízkou energetickou náročnost, ohleduplnost vůči životnímu prostředí a přednost využívání národních stavebních materiálů a technologií. V konečném výsledku se očekává architektonicky pestrá skladba celého souboru Evropské vesnice.

Pozemek pro výstavbu vesnice je součástí areálu mezinárodní stavební výstavy Bo01. Výstava byla zahájena 17.5.2001 a ukončení bylo stanoveno na 16.9.2001. Výstavní areál je umístěn na území bývalého průmyslového přístavu v Malmö a od roku 2000 je novým mostem přes Oresund dopravně propojen s Kodaní. Každá země je na této výstavě reprezentována dodavatelem (developerem), který staví dům na svůj náklad. Společnost PSJ INVEST, a.s. reprezentuje Českou republiku. Během výstavy budou domy zpřístupněny veřejnosti a po jejím ukončení budou prodány na volném trhu.

Český dům je navržen tak, aby tvořil individuální součást pestré zástavby komplexu Evropské vesnice. Jeho jednoduchý tvar, velkorysé vnitřní prostory, architektonická, materiálová a energetická koncepce vytvářejí souvislý celek. Snahou autorů bylo najít řešení, odpovídající životním pocitům a potřebám člověka na počátku nového století. Jeho poloha v rámci vesnice je unikátní. Jako jediný si po dostavění všech budov v okolí zachová možnost výhledu na moře.

Dům je navržen jako třípodlažní tak, aby vyhověl potřebám čtyř až pěti členné rodiny. Výchozím předpokladem návrhu vnitřních prostor bylo poskytnutí členům rodiny na jedné straně potřebné soukromí, na straně druhé umožnění společného rodinného života, přijímání návštěv a pořádání menších společenských událostí. Přirozené pokračování obytných prostor domu tvoří zahrada. Přes dřevěnou terasu ("deck") navazuje na prosklenou část přízemí. Nabízí kromě volné plochy trávníku i místo pro grilování s vyšší mírou soukromí a přechází postupně do volných porostů u břehu vodního kanálu.

Dům je koncipován jako stavba s nízkou spotřebou energie pro vytápění, větrání a ohřev užitkové vody. Spotřeba pitné vody je redukována využitím dešťové vody pro WC a zalévání zahrady. Materiály a technologické postupy jsou vybrány s ohledem na nízkou spotřebu energie pro jejich výrobu, nízkou emisivitu škodlivých látek a snadnou recyklovatelnost po dožití stavby.

Energetické posouzení a vliv stavby na životní prostředí bylo zpracováno, mimo jiné, podle "Green Building Challenge 2000 - GBC 2000 Assesment Manual". S ohledem na skutečnost, že dům musí být postaven v čase několika měsíců, jsou konstrukce převážně navrženy prefabrikované z lehkých materiálů.

Český přínos do evropské diskuse o současném bydlení, kterou Evropská vesnice jistě vyvolá, spatřují autoři Českého domu v tradici kultivovaného architektonického designu a celkové vlídnosti domu, reagujícího na specifické podmínky místa.

 

zpět na výpis projektů return to projects
zpět na úvod více o psj invest
Video